Återvinning

Vi har möjlighet att ta emot rena, torra och våta schaktmassor.

Innan inleverans av återvinnings-massor krävs ifyllt och signerat formulär och eventuell provtagning av massorna.