Återvinning

Inom en snar framtid kommer vi att ha möjligheten att ta emot rena schakmassor.

Innan inleverans av återvinnings-massor krävs ifyllt dokument och eventuell provtagning av massorna.