Återvinning

Br. Larssons Grustag kan numera ta emot schakt, både torra och blöta massor. Schakt-hanteringen är belagd med vissa krav.

Enligt vårt tillstånd får vi ta emot massor som inte överstiger gränsvärdena för KM* enligt Naturvårdsverket rapport 5976.

Vi kan ta emot massor som kommer från uppenbarligen jungfrulig mark utan provtagning men överstiger massorna 150 ton krävs det provtagning. Br. Larssons Grustag kan bistå med provtagningen mot en avgift.

Vi kan inte ta emot schakt från exploaterade områden utan provtagning som visar att massorna är inom gränsvärden för KM*.

Innan transport in till schakt-tippen ska en deklaration lämnas in till Br. Larssons Grustag, deklarationen hittar ni här.

Slumpvisa provtagningar sker på inlevererad schakt.

Vi kan även ta emot asfalt och betong.

 

*KM = Känslig markanvändning, barn, vuxna och äldre kan vistas permanent inom området under en livstid.

Innan inleverans av återvinnings-massor krävs ifyllt och signerat formulär.