Bärlager

Bärlager används främst vid väg- och järnvägsbyggnationer. För att ett material ska få kallas bärlager krävs en CE-certifiering. Det innebär att materialet testas vad femte produktionsdag.  Man kontrollerar då att materialet innehåller godkänd fördelning mellan storleksfraktionerna samt att det står emot de påfrestningar det är ämnat utsättas för.

Storleksfraktioner:

  • Bärlager 0/32