Förstärknings​​lager

Förstärkningslager har bärande och stabiliserande egenskaper. Det läggs som ett grundmaterial för att skapa en bärande grund för finare material. Exempelvis under makadam vid byggnation av husgrunder eller under bärlager vid byggnation av  vägar.

 

Storleksfraktioner:

  • Förstärkningslager 0/90
  • Förstärkningslager 0/150