Frånharp och bergfrånharp

Frånharp och bergfrånharp  har en lägre koncentration av sten och är därför ett litet mjukare material. De används främst som ett skyddsmaterial vid kabel – och rörläggning, men fungerar också bra som underlag i rasthagar och vinterhagar för hästar.
De båda materialen har ett förmånligt pris och kan med fördel användas som fyllnadsmaterial.

Storleksfraktioner:

  • Bergfrånharp 0/12
  • Frånharp 0/8