Grus

Grus är ett naturmaterial som siktats och sorteras i olika storlekar. Det används främst vid gjutning och dränering.

Storleksfraktioner:

  • Grus 0/8
  • Grovt grus 0/8
  • Krossgrus 0/18
  • Paddockgrus 0/2
  • Paddockgrus 0/8
  • Grus osorterat