Krossad sprängsten

Krossad sprängsten är ett råmaterial som endast krossats en gång, och innehåller därför väldigt grova stenar. Materialet används främst som fyllnadsmaterial. Vi använder dessutom denna produkt som bas när vi tar fram mindre och finare sorter.

Storleksfraktioner:

  • Krossad sprängsten 0/200