Makadam

Makadam är ett krossat stenmaterial utan nollfraktioner. Det är kapillärbrytande och suger därför inte åt sig vatten, vilket gör det motståndskraftigt för tjäle och frost. Därav lämpar det sig att använda under betongplattor så som husgrunder och liknande. Det kan med fördel även användas som ”singel”och ”gårdssingel” till uppfarter och gångar. Vi har Makadam från storlekarna 2/5 till 100/200. Den största sorten 100/200 kan användas till erosionsskydd och gabionssten. Merparten av våra makadamsorter är CE-certifierade och används vid bland annat Strängbetongs tillverkning.

Storleksfraktioner:

  • Makadam 2/5
  • Makadam 5/8
  • Makadam 8/11
  • Makadam 11/16
  • Makadam 16/32
  • Makadam 40/100
  • Makadam 100/200