Samkross

Samkross används som bärande lager, men har inte genomgått samma noggranna kontroller som sin certifierade motsvarighet bärlager. De båda har likvärdiga egenskaper och användningsområden. Kvaliteten hos samkross  kan dock inte fastställas med samma säkerhet som för bärlager, och denna produkt har därför ett lite mer fördelaktigt pris.

Storleksfraktioner:

  • Samkross 0/30
  • Samkross 0/50
  • Samkross 0/100