Stenmjöl

Stenmjöl uppstår då bergmaterial och naturmaterial krossas. Vi erbjuder stenmjöl av flera olika storlekar. 0/2 – en biprodukt som bildas när man spränger berg och när Makadam krossas fram. Ett fyllnadsmaterial med fördelaktigt pris. 0/5 och 0/8 – dessa sorter innehåller en lägre halt stenmjöl. Lämpar sig väl till exempelvis plattsättning.

 

Storleksfraktioner:

  • Stenmjöl 0/2
  • Stenmjöl 0/5
  • Stenmjöl 0/8
  • Naturstenmjöl 0/5
  • Naturstenmjöl 0/8