Sortiment

Våra produkter framställs med stor omsorg för att tillgodose ditt behov. Samtliga anläggningar och ett flertal av våra produkter är certifierade för att uppfylla aktuella krav för dagens standard.  Kontakta oss för prisuppgifter eller ytterligare information.

Produkterna delas in i storleksfraktioner enligt följande exempel: Makadam 11 / 16 innebär att materialet innehåller en variation av storlekar från 11 till 16 millimeter. Hos de certifierade produkterna kontrolleras den procentuella fördelningen av de olika storlekarna var femte arbetsdag.

Grus, sand, natursten och naturmaterial är en bristvara i hela landet och är därför beskattad med en särskild naturgrusskatt.

 • Bärlager

  Bärlager

  Bärlager används främst vid väg- och järnvägsbyggnationer. För att ett material ska få kallas bärlager krävs en CE-certifiering. Det innebär att materialet testas vad femte produktionsdag.  Man kontrollerar då att materialet innehåller godkänd fördelning mellan storleksfraktionerna samt att det står emot de påfrestningar det är ämnat utsättas för.

 • Bergkross

  Bergkross

  Bergkross innehåller fraktioner från 0, vilket innebär att det är ett mjöligt material. Därmed har det bindande egenskaper och används för att skapa stadga och stabilitet. Det främsta användningsområdet är vid byggnation och underhåll av vägar.

 • Förstärknings​​lager

  Förstärknings​​lager

  Förstärkningslager har bärande och stabiliserande egenskaper. Det läggs som ett grundmaterial för att skapa en bärande grund för finare material. Exempelvis under makadam vid byggnation av husgrunder eller under bärlager vid byggnation av  vägar.  

 • Frånharp och bergfrånharp

  Frånharp och bergfrånharp

  Frånharp och bergfrånharp  har en lägre koncentration av sten och är därför ett litet mjukare material. De används främst som ett skyddsmaterial vid kabel - och rörläggning, men fungerar också bra som underlag i rasthagar och vinterhagar för hästar. De båda materialen har ett förmånligt pris och kan med fördel användas som fyllnadsmaterial.

 • Grus

  Grus

  Grus är ett naturmaterial som siktats och sorteras i olika storlekar. Det används främst vid gjutning och dränering.

 • Krossad sprängsten

  Krossad sprängsten

  Krossad sprängsten är ett råmaterial som endast krossats en gång, och innehåller därför väldigt grova stenar. Materialet används främst som fyllnadsmaterial. Vi använder dessutom denna produkt som bas när vi tar fram mindre och finare sorter.

 • Makadam

  Makadam

  Makadam är ett krossat stenmaterial utan nollfraktioner. Det är kapillärbrytande och suger därför inte åt sig vatten, vilket gör det motståndskraftigt för tjäle och frost. Därav lämpar det sig att använda under betongplattor så som husgrunder och liknande. Det kan med fördel även användas som "singel"och "gårdssingel" till uppfarter och gångar. Vi har Makadam från storlekarna 2/5 till 100/200. Den största sorten 100/200 kan användas till erosionsskydd och gabionssten. Merparten av våra makadamsorter är CE-certifierade och används vid bland annat Strängbetongs tillverkning.

 • Natursten

  Natursten

  Natursten kallas också för kulsten, och används främst som dekoration i trädgårdar. Vi erbjuder självplock av denna produkt.

 • Samkross

  Samkross

  Samkross används som bärande lager, men har inte genomgått samma noggranna kontroller som sin certifierade motsvarighet bärlager. De båda har likvärdiga egenskaper och användningsområden. Kvaliteten hos samkross  kan dock inte fastställas med samma säkerhet som för bärlager, och denna produkt har därför ett lite mer fördelaktigt pris.

 • Sand

  Sand

  Sand är ett siktat naturmaterial med många olika användningsområden. Produkten kan till exempel användas vid murning, i sandlådor och blandas upp med torv vid odling av lökväxter.

 • Stenmjöl

  Stenmjöl

  Stenmjöl uppstår då bergmaterial och naturmaterial krossas. Vi erbjuder stenmjöl av flera olika storlekar. 0/2 - en biprodukt som bildas när man spränger berg och när Makadam krossas fram. Ett fyllnadsmaterial med fördelaktigt pris. 0/5 och 0/8 - dessa sorter innehåller en lägre halt stenmjöl. Lämpar sig väl till exempelvis plattsättning.